• 11AC-1.0模块

  型号 产品 芯片 频段 无线协议 射频 接口
  MPE1733AC-22 QCA9994 4*4 11AC Wave 2.0 5G miniPCI-E无线网卡 11AC无线模块;
   QCA9994;QCA 参考设计 - CUS239
    4x4 @ 5GHz
     802.11ac Wave2.0
      22dBm
       4x U.FL 接头;1x MiniPCI-e Pin v2.0
        MPE1200AC5V2-28 QCA9984 4*4 11AC Wave 2.0 2.4G miniPCI-E无线网卡 11AC无线模块;
         QCA9984;QCA 参考设计 - CUS260
          4x4 @ 2.4GHz
           802.11ac Wave2.0
            22dBm
             4x U.FL 接头;1x MiniPCI-e Pin v2.0
              ME9887AC模块 ME9887AC 11AC无线模块
               QCA9887
                1x1@5GHz
                 802.11ac
                  20dbm
                   U.FL连接头;MiniPCI-e
                    MPE800AC5-30 2*2 802.11ac 5GHz miniPCIe网卡 11AC无线模块
                     QCA9882
                      2X2@5GHz
                       802.11ac/a/n
                        27dBm;高功率
                         2x MMCX 连接头;1x MiniPCI-e v1.1;静电放电保护